O Firmie

Rzeczoznawca Samochodów Zabytkowych Biegły Sądowy

Biuro rzeczoznawcze jest zespołem ekspertów z długoletnim doświadczeniem. Współpracujemy z biegłymi sądowymi i skarbowymi w zakresie techniki samochodowej, wyceny i opiniowania pojazdów zabytkowych. Dodatkowo w naszym gronie są eksperci w zakresie wyceny innych dóbr, takich jak nieruchomości czy urządzenia oraz środki techniczne, przedsiębiorstw oraz wyceny poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa. 

Serdecznie zapraszamy do działu KONTAKT. Rozbity samochód zabytkowy bardzo często oznacza dla poszkodowanego długą i trudną drogę do odzyskania należnego odszkodowania. Należy jednak pamiętać, że w znacznym stopniu zależy to o nas samych.

Labolatorium Badań Materiałowych

  • Świadectwa materiałowe stopów żelaza i metali nieżelaznych,
  • Ocena stanu technicznego wyrobów hutniczych, stalowych konstrukcji spawanych oraz podzespołów pojazdów drogowych,
  • Badania przyczyn awarii lub przyśpieszonego zużycia elementów maszyn, pojazdów i konstrukcji,
  • Wykrywanie wewnętrznych wad materiałowych metodami nieniszczącymi (defektoskopia rentgenowska, ultradźwiękowa i magnetyczna, badania penetracyjne),
  • Pomiary grubości oraz ocena stanu powłok ochronnych i dekoracyjnych,
  • Ocena zużycia korozyjnego obiektów technicznych.